tasarim59

21 Ekim 2021 Perşembe /
| | | | |
Toplam Ziyaretçi: 31179  Hit: 540498
Açılış: 28 Mart 2011
HAKKIMIZDA / TARİHÇE
KURULUŞ ve KISA TARİHÇEMİZ

(İstanbul Tabip Odası'nın Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'nin Tarihçesi isimli yayınından özetlenerek alınmıştır).

Bilindiği üzere 1.Dünya Harbi sonunda Türkiye, İtilaf devletleriyle beraber yenilmiş 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi imzalanmış ve 13 Kasım 1918'de düşman harp gemileri İstanbul'a gelmiştir, bunlar 22 İngiliz, 12 Fransız, 17 İtalyan ve 4 Yunan bandıralıdır. Bu işgal ortamında Türklere ve Türk hekimlerine düşmanlıkları artmıştır. 3 Aralık 1918'de Fransızlar Gülhane Hastanesini işgal etmişlerdir.

Gittikçe kötüye giden bu durum karşısında Türk hekimleri birleşme ve ortaklaşa savunmanın gerektiğine inanmaya başlamışlardır. Bu düşünceye uyularak iki dernek kurulmuştur. Bunlardan biri Dr.Asaf Derviş Paşa'nın öncülüğünde kurulan İstanbul Etibba Muhadenet Cemiyetidir. İlk toplantısı 14 Mart 1919 tarihinde tıp fakültesinin Cağaloğlu'ndaki poliklinik dairesinde yapılmıştır.

Yine 1919 yılında Tıp Fakültesi Emraz-ı Hariciye (Cerrahi Hastalıklar) Müderrisi Dr.Saadettin Vedat (Koç)'un öncülüğünde Kadıköy'de "Etibba Teavün Cemiyet-i İlmiyesi" kurulmuştur. 1923 yılında İstanbul Etibba Muhadenet Cemiyeti ile birleşen bu kuruluş, 15 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Etibba Muhadenet ve Teavün Cemiyeti adını almıştır (Muhadenet : Dostluk, Teavün : Yardımlaşma). Dernek 1935 yılında üyelerinin çoğunluğunun önerisine uyarak adını Türk Hekimleri Dostluk ve Yardım Cemiyeti olarak değiştirmiştir.

22.11.1972 tarihli 1630 sayılı dernekler yasasına göre hazırlanan tüzükte cemiyetin adı "Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği" olmuştur.

Derneğimiz 1919 yılında memleketimizin ve İstanbul'un düşman işgali altında bulunduğu devirde meslektaşlarımızın aralarında birleşme ve yardımlaşma duygusundan doğmuştur.

Yıllarca süren savaşlardan dönen tıp öğrencilerine kurslar tertipleyerek meslek sahibi olmalarını sağlamış, yurdun kırsal bölgelerine doktor gitmesine aracı olmuş, tabip odalarından evvel bu görevi yürütmüş, tabip odalarının kurulmasına katkıda bulunmuş, sosyal alanda başarılı olmuştur.

12 Eylül 1980'de sıkıyönetim komutanlığının emri ile çalışmaları durdurulmuş, bir yıl sonra tekrar faaliyetine izin verilmiştir. 1986'da yapılan genel kurula kadar dernek atıl durumda kalmış, bu genel kuruldan sonra tekrar çalışmalarını sürdürmüştür. Daha sonra başkan Dr.Arif Atlı'nın gayretleri ile varlığını sürdüren derneğimiz 1992 de Türk Hekimleri Dayanışma Vakfı'nı kuruluşuna öncülük etmiş, 1996'da üyelerimizden Dr.Nesibe Batıyok'un bağışı ile şimdiki dernek merkezini satın almıştır. Son yıllarda yeniden bir örgütlenme sürecine giren derneğimizin yayınlamaya başladığı bülten 30.sayısına ulaşmıştır. Son genel kurullarda ise gerçekleştirilen tüzük değişiklikleri ile şimdiye kadar dostluk ve yardımlaşma ile sınırlı amaç maddesi hekimlerin hak ve çıkarlarını savunan yeni bir çalışma anlayışı ile genişletilmiştir. Hekimder bu çerçevede yeni bir atılım dönemine girmiştir.
HABERLER
YAZARLAR
4.1.2014
Op. Dr.
Murat EMANETOĞLU
25.4.2013
Prof. Dr.
Gazi ZORER
28.5.2011
Yrd. Doc. Dr.
Nezih VAROL
9.3.2011
Op. Dr.
Şükrü GÜNER
COPYRIGHT © 2011 - 2012. Tüm Hakkı HEKIMDER - Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'ne aittir. Web Tasarım Hermes Yazılım.