tasarim59

14 Nisan 2024 Pazar /
| | | | |
Toplam Ziyaretçi: 41817  Hit: 680413
Açılış: 28 Mart 2011
YAZARLAR / Hekimler Sendikası..
Op. Dr.Şükrü GÜNER  /   dr@dr.com.tr
9.3.2011 / 18:58:05

Hekimler Sendikası

Meslek Sendikaları: Hangi işyeri ve hangi işkolunda çalışırsa çalışsın, aynı meslekten olan emekçilerin kurdukları sendikalar 'meslek sendikası' olarak adlandırılır.

Mevcut yasalarımız bugün için Meslek Sendikası kurulmasına izin vermemektedir. Halbuki, girmeye çalıştığımız AB ülkelerin bir çoğunda Meslek Sendikası kurmak serbesttir. Ülkemizde de Meslek Sendikası kurmanın serbest olması konusunda çalışmalar yapıldığını ve yasa tasarılarının hazırlandığını biliyoruz. İşkolu sendikacılığı bugün işyerlerinin, mesleklerin ihtiyaçlarını karşılayamadığı gibi, sendikal örgütlenmeye mesafeli kalmaya da yol açmaktadır. Özellikle, hekim, mühendis, mimar gibi statüsü yüksek kesimler, her geçen gün çalışma koşulları kötüleşmesi ve emeklerinin karşılığını alamamasına rağmen işkolu sendikal örgütlenmesine uzak durmaktadırlar.

Bugün özel sektörde çalışan hekimlerin çalışma düzenleri işveren yöneticiler tarafından düzenlenmektedir. Ne kadar çok birim iş yaparsa, gelirleri de o kadar olmaktadır. Ama bu durumun bile güvencesi yoktur. Dün yaptığı işin yüzde 60 ını alan, bugün yüzde 50 sini almaktadır. Belki yarın da yüzde 40 mı alacaktır. İstanbul'da hastanede çalışırken, bir bakarsınız ki, aynı hastaneye bağlı bir tıp merkezinde veya aynı hastanenin bir başka il'deki hastanesine kendini bulmaktadır. Kısacası hekimlerin çalışma yeri, koşulları, saatleri çeşitlilik arz etmektedir. Esnek çalışma biçimi uygulanmaktadır.

Meclis gündeminde olan Kamu Hastaneleri Birlikleri Yasası ile de devlet hastanelerinde çalışan hekimlerin de durumu aynen özel hastanelerde çalışanlar gibi olacaktır. Böylece tüm hekimlere hastane yönetimleri tarafından adeta " İstersem sözleşmeni uzatırım, istersem fesih ederim, canım isterse çalışma günlerini, saatlerini düzenlerim ama ben sana canımın istediği kadar para vereceğim, sen de sesini çıkarmayacaksın" denmektedir. Bugün hastanelerde de alt yüklenicilik (taşeronlaştırma) yaşanmaktadır. Güvenliği bir alt yüklenici, yemeği bir başkası, temizliği, çamaşırı bir diğeri üstlenmektedir. Bu çalışma ortamı çalışanları birbirlerine yabancılaştırmaktadır.

Artık esnek çalışma, taşeronlaşmanın yaşandığı bir ortamda işkolu sendikacılığı düşüncesi geride kalmıştır, eskimiştir. Önümüzdeki adım grevli-toplu sözleşmeli Hekim Sendikasını oluşturmaktır. Canım isterse geleceksin ama ben sana canımın istediği kadar para vereceğim, sen de sesini çıkarmayacaksın" demektir. Bu göreve şimdiden hazırlıklı olmalıyız, hazırlıksız yakalanmamalıyız.
 
HABERLER
YAZARLAR
4.1.2014
Op. Dr.
Murat EMANETOĞLU
25.4.2013
Prof. Dr.
Gazi ZORER
28.5.2011
Yrd. Doc. Dr.
Nezih VAROL
9.3.2011
Op. Dr.
Şükrü GÜNER
COPYRIGHT © 2011 - 2012. Tüm Hakkı HEKIMDER - Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'ne aittir. Web Tasarım Hermes Yazılım.