tasarim59

14 Nisan 2024 Pazar /
| | | | |
Toplam Ziyaretçi: 41817  Hit: 680411
Açılış: 28 Mart 2011
YAZARLAR / HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ-2..
Prof. Dr.Gazi ZORER  /   gzorer@anet.net.tr
25.4.2013 / 09:36:46

HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ-2

HEKİME YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ-2

Hekime yönelik şiddetin önlenmesi için hekimler olarak sadece protesto etmekle sınırlı olmayıp, kendi ajandamızı oluşturmak için önerilerde bulunduktan sonra, bunların bu kez nasıl yapılacağına dair bir etkinlik programı önerisi oluşturalım:

Sağlık Bakanından sadece bu gündemle randevu istenmelidir. TTB ve Tabip odası başkanları, Bilim dalı dernekleri ve diğer tıp dernekleri hep birlikte aşağıdaki taleplerde bulunmalıdır. ·     

Talepler
 
1. Çalışan güvenliğinin sağlanması konulu genelge etkin     bir şekilde uygulanmalıdır.
2. Öncelikle hastalara yeterli zaman ayrılmalıdır.
3. SABİM yerine, hastanelerde hastaları bilgilendirme ve sorunları çözmeye yönelik birimler kurulmalıdır.
4. S.B. halka yönelik açıklamalarında reel davranmalı, hasta ve yakınlarında, gerçek üstü beklentiler yaratılmasından vazgeçilmelidir. Popülist açıklamalardan kaçınmalıdır.
5.Halkın sağlık eğitimi için, gazete ilanları, kamu spotları yapılmalı, TVlerde dizi yapımcılarından destek alınmalı  S.B. web sayfasında ayrı bir bölüm açmalı, ayrıca tüm hastanelerde, aile hekimliklerinde afişler asılmalı, hastalara S.B. ve TTB ortak imzalı broşürler dağıtılmalıdır.
6.Acil servislerde triaj yapılmalı, hasta yakınları muayene ve tedavi bölgelerinde bulunmamalıdır,  acil ve polikliniklerde güvenlik hizmetleri etkinleştirilmelidir.
7. Yasal düzenleme için çaba sarf edilmesi istenmelidir. Bu görüşme kamuoyuna mal edilmeli, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı yapılmalıdır. Gelişmeler izlenmeli, üç ayda bir bakanlık ile görüşülerek karşılıklı  değerlendirilmelidir.

YÖK ve tıp fakültesi olan tüm illerde rektörler ziyaret edilmeli. Yukarıdaki taleplerin ilgili olanları ile birlikte özellikle hekimlerin iletişim becerileri ve ilgili tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi sırasında verilecek eğitim programlarının düzenli bir şekilde uygulanması talep edilmelidir. Tüm görüşmeler her ortamda kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

TBMM de grubu olan siyasi partilerle , hekim ve sağlık mesleklerinden gelen milletvekilleri ile görüşülmeli, yasal düzenleme için destek talep edilmelidir.

Hekimlerin eğitimi için: Öncelikle TTB nin hazırladığı Şiddetle Başa Çıkmak adlı  broşürü herkesin okuması sağlanarak ve en kısa zamanda daha kapsamlı bir eğitim programı hazırlanmalı ve yaşama geçirilmelidir.

Halkla ilişkiler faaliyeti olarak yapılabilecekler :

Kamuoyu oluşturmak için,öncelikle profesyonel PR firmaları ile çalışılmalı, Medyada yer almak için hazırlanan ayrıntılı ve özet iki metin, tüm ulusal, yerel basın ve medyadaki yazarlara,  genel yayın yönetmenlerine gönderilmelidir. Oluşturulacak bir fon ile  gazete ilanları eş zamanlı ve sistematik bir şekilde medyada yer almalı.

Ulusal kanallarda kamu spotları gibi kısa filmler olmalı.

Sanal ortam en etkili bir şekilde kullanılmalıdır.

TTB ve Tabip odalarının web  sayfalarında halka yönelik bölümler olmalıdır.  

Ayrıca hastalarla bire bir ilişkilerde tüm hekimlerce benimsenip uygulanacak yeni ve ortak bir tutum, yüz yüze iletişimin en etkili biçim olduğundan hareketle tüm polikliniklerde, aile hekimlikleri ve muayenehanelere kadar her yerde, hastalara ve yakınlarına  aynı mesajların sözlü ve yazılı olarak iletilmesi organize edilmelidir.  

Diğer sağlık meslek grupları ile temas edilmeli, onların da bu çalışmalarda  yer alması sağlanmalıdır. Teorik olarak hastaların çıkarları hekimlerin talepleri ile çelişmez. Daha iyi şartlarda sağlık hizmeti almak-vermek her iki tarafın da ortak talebidir.  

Tüm hekim örgütlerini, olmazsa olmaz görevimiz olan daha iyi şartlarda hekimlik uygulaması için harekete geçirmeliyiz. Şiddeti önlemek için önce üzerimize düşenleri yapmalıyız.  

Önümüzdeki tek engel, kendi ataletimiz, bölük pörçük oluşumuz ve koyduğumuz sınırlardır. Ezberlerimizi bozmalı, sadece protesto etmekle kalmayıp, halkla ilişkilerimizi yeni bir düzlemde oluşturmalıyız.
 
HABERLER
YAZARLAR
4.1.2014
Op. Dr.
Murat EMANETOĞLU
25.4.2013
Prof. Dr.
Gazi ZORER
28.5.2011
Yrd. Doc. Dr.
Nezih VAROL
9.3.2011
Op. Dr.
Şükrü GÜNER
COPYRIGHT © 2011 - 2012. Tüm Hakkı HEKIMDER - Türk Hekimleri Dostluk ve Yardımlaşma Derneği'ne aittir. Web Tasarım Hermes Yazılım.